Walpurgisnacht- Beltane

Walpurgisnacht- Beltane

1 mei is het Beltane, het oud-Keltische feest.
Tijdens Beltane wordt het begin van de zomer gevierd.
Eén van de voornaamste aspecten van Beltane is vruchtbaarheid en bevruchting.

afbeelding: Het Heilig Huwelijk – Beltane door Natasia Ilinčic

Tekenen hiervan kun je overal om je heen zien. De weiden staan vol jonge dieren. De bomen zijn gevuld met bloesems. Insecten vliegen af en aan. Het zaad begint diep in de aarde te ontkiemen. De eerste planten zullen snel boven de grond uitkomen. De natuur gaat los. De Kelten spreken over de Groene Man als die om zich heen grijpt. Alles wordt in snel tempo groei en begroeit.
De rol van bevruchting vind je terug in vele oude gebruiken. Zo gebeurde het vroeger dat jonge paren met Beltane de natuur in trokken om daar de liefde te bedrijven. De gedachte hierachter was dat hun liefdesspel een extra stimulans zou zijn voor de vruchtbaarheid van de aarde. Als trofee werden meibloesems en haagdoornbloesems mee teruggenomen om de huizen mee te versieren.

Copyright Prem Shah for Beltane Fire Society.  www.beltane.org

Beltane wordt vertaald als ’helder vuur’ of ‘Bel Fire’. Bel is de Keltische lichtgod, ook wel Beli, Belenos of Belinus wordt genoemd. De avond voor Beltane op 1 mei werd er een groot vuur ontstoken.  Jonge stellen dansten om en sprongen over vuren om vruchtbaarheid af te dwingen. Men dreef het vee tussen vuren door. Ook werd er rond de meiboom gedanst. Men plukte de eerste zonnebloemen en plaatste deze bij vrienden, familie, ouderen en zieken voor de deur.

Beltane met de nacht ervoor – Walpurgisnacht – was een groot feest van vruchtbaarheid en seksuele vrijheid. Jonge vrouwen lieten zich tijdens deze nacht ontmaagden. Wie De Nevelen van Avalon gelezen heeft herinnert zich vast hoe een priesteres gekozen werd als representatie van de Godin en een jonge jager als God die dan gemaskerd de liefde bedreven tijdens deze nacht.
Voordat de nacht Walpurgisnacht heette, werd het Vanadisnacht genoemd.  Vanadis is één van de namen waarmee de Germaanse godin van magie, liefde, lust en seksualiteit Freya wordt aangeduid.

De losbandige uitingen tijdens het meifeest werden uiteraard niet getolereerd door de kerk. Het werd en wordt nog altijd geassocieerd met satanistische praktijken. Men zag de sexuele uitspattingen rondom het vuur als heksenaanbidding en geloofde dat heksen tijdens Walpurgisnacht op heuvels bijeen kwamen om een sabbat te vieren. Walpurgisnacht heeft diverse artiesten geïnspireerd tot het maken van hun werken.

Walpurgisnacht is vernoemd naar de abdis Walburga, geboren in 710. Zij was één van de eersten vrouwelijke evangelisten en geloofspredikers, nichtje van Bonifatius. Ze stierf 25 februari 777. 1 mei 870 was de dag dat haar relieken zijn overgebracht. Volgens de overlevering kwam er geneeskrachtige olie uit een rots waarop haar relikwieën waren geplaatst. Volgens de rooms-katholieke traditie kan men de hulp van de heilige Walburga aanroepen tegen hondsdolheid, hoest, pest, oogziekten, stormen, hongersnood en vele andere plagen. Zij is patrones van landbouwers, schippers, zeelui en huisdieren.

Er is naar mijn mening foutief een connectie gemaakt tussen Beltane en Walburga als  beschermpatroon tegen hekserij en de duivel.  Men zegt dat ze een fanatiek bestrijdster van oude gebruiken was en regelmatig vermeende heksen op de brandstapel zette. Maar dat kan helemaal niet. Feitelijk was Walburga geboren rond 710 en toen waren er geen heksenjachten.

Feitelijk laat het wonder van Walburga – de geneeskrachtige olie die stroomt uit de plek waar haar relieken staan, zien dat ook zij samenwerkt met de natuur. De olie uit de rots ken ik uit de Siberische Altaï en heet daar Mumijo. Een zwarte teer -olie achtige substansie die wonden heelt en tot op de dag gebruikt wordt voor velerlei kwalen. Zie onder. En weer is het de natuur zelf die ons haar medicijn schenkt.

Wikipedia zegt: Het heeft een lange gebruiksgeschiedenis als alternatief medicijn en staat in de Ayurvedische geneeskunde in hoog aanzien als een remedie tegen allerlei kwalen, zoals nieraandoeningen, chronische bronchitis, diabetes, anemie (bloedarmoede) en verstoorde bloedsuikerwaarden, astma, galstenen, geelzucht, dyspepsie, bloedende aambeien, epilepsie, een vergrote lever en milt, algemene spijsverteringsstoornissen, wormen, prostatitis, zenuwzwakte, impotentie en gebrek aan libido, botfracturen, algemene wondheling, verkoudheid], als vitaliteit verhogend en als anti-verouderingsmiddel.Meer dan 3000 jaar oude Sanskriet geschriften maken al melding van deze ‘vernietiger der zwakheid’. Aristoteles schreef in de 4e eeuw voor Christus al over de helende werking van Mumijo.

• Nu is de dag dat we Walpurgis mogen helen en haar connectie met heksenjacht verwijderen.

• We mogen deze heilige nacht helen door haar leven en vruchtbaarheid te vieren.

• We mogen het Heilig Huwelijk vieren – de heilige band tussen mannelijk en vrouwelijk – dat in deze nacht gesloten wordt.
(Lees Abe de Verteller over Beltane)

 

Omdat de heidense vieringen niet de kop konden worden ingedrukt werd in de 18de eeuw de meimaand uitgeroepen tot Mariamaand. Op deze manier werden de heidense feesten omgebogen naar het christelijke geloof en waren zij voortaan aan Maria gewijd.  Gelukkig weten wij beter.

Back to site top