Venus van Aartswoud – van eigen bodem

Venus van Aartswoud – van eigen bodem

Materiaal: aardewerk, handgevormd
Dateert uit: 2500 voor Christus
Vindplaats: Noord-Holland in t Hoog – Drie Bunders Aartswoud, Opmeer. (1972 – 1978)
Afmetingen (cm) : 1.6/2.5/-
Te vinden in : Huis van Hilde in Castricum – depot
Link: http://collectie.huisvanhilde.nl/#85cb518e-2f36-4200-a9c2-4a123ed3bacf

Soms weten we niet eens op waarde te schatten wat we hebben: We blijken namelijk nog een Venus beeldje, ofwel figurine, te hebben van eigen bodem! Zegt het voort….

Ze is heel klein en ligt bijna onzichtbaar naast het gewei van een oerhert in een vitrine tussen andere objecten van de vaste collectie in het Huis van Hilde in Castricum. Dat is het museum van het archeologisch depot Noord-Holland.
Op het label staat: Inventarisnummer 3948-08. De beschrijving zegt “abstract gevormd mensfiguur, mogelijk ter verering van een godin”. Laten we daar maar een Godin van maken gezien de rondingen en de gebruiken uit die tijd.

Het is een handgevormd aardewerken object. Bedenk eens wat dat betekent: dat betekent dat iemand het gemaakt heeft van klei en gebakken heeft om het te behouden. Dit kleine stukje klei bezat waarde/waardering. Het heeft rondingen als van een vrouw…

2010-NL-P07-Noord-Holland-positiekaart-gemnamen

ligging Aartswoud

Dit  beeldje is in 1972 opgegraven in t Hoog – Drie Bunders (1972 – 1978), Aartswoud, Opmeer. Het dateert uit 2500 voor Christus. Ze is daar gevonden samen met spinsteen, standvoetbekers, barnstenen kralen, hamerbijlen, pijlpunten en boren. Het zijn de overblijfselen van een beschaving waarvan ik nooit wist dat die daar was. Op school leer je dat Nederland onder water stond en dat we dat recent van de zee gewonnen hebben.

 

Onderstaande is de beschrijving over de vindplaats op de website van Huis van Hilde:
Al in de jaren ’30 van de vorige eeuw wisten de Aartswouders van het bestaan van de plek, waar scherven en botten in het land lagen. Pas in de jaren ’60 kwam er van wetenschappelijke zijde belangstelling en werd de plek gelokaliseerd en vanaf 1972 opgegraven door middel van een aantal smalle proefputten en sleuven. Van de met boren vastgestelde cultuurlaag is zo anderhalf procent opgegraven. Dat betekent dat verreweg het grootste gedeelte van de meer dan vierhonderd meter lange vindplaats zich nog in de bodem bevindt. Toch zijn de resultaten ongelofelijk belangrijk voor ons beeld van het leven en werken van de Neolithische mens.In de ontstaansfase heeft een brede kreek gezorgd voor een brede oeverwal die rond 2150 voor Christus hoog genoeg boven de kwelder uit stak om te worden bewoond. De bewoners gebruikten handgevormd aardewerk dat zij versierden met touwindrukken, visgraatmotieven en zigzaglijnen. Men was zuinig op het aardewerk, want reparatiesporen komen vaak voor. Vuurstenen werktuigen, zoals pijlspitsen, schrabbers en sikkels, bleken vaak vervaardigd van vuursteen die van Noordelijke herkomst was. Ook uit Scandinavië kwamen de maalstenen, slijpstenen en bijl(fragment)en. Hoewel niet iedereen barnsteen als ‘steen’ ziet, werden hiervan bijna tweehonderd stuks gevonden.

Kraal; barnsteen Standvoetbeker; aardewerk
KRAAL; barnsteen; PNH 3948-14 STANDVOETBEKER; aardewerk; PNH 3950-01

De dierlijke botten leerden, dat naast runderen en schapen/geiten er varkens en honden rondliepen. Verder werd het vlees gegeten van jachtwild, zoals ree en bever. Daarnaast werd er gejaagd op vogels en vissen, maar werden schelpdieren als mossel en kokkel niet versmaad. Op de akkers werd een breed spectrum aan gewassen verbouwd, waaronder (emmer)tarwe, gerst, eenkoorn en vlas. Van de planten uit de omgeving komt het beeld tevoorschijn van een brakke of aanvankelijk zilte omgeving. Veel planten zijn eenjarigen, hetgeen er op wijst dat de omgeving nog wel eens onderhevig was aan veranderingen zoals overspoeling, opslibbing of gebruik door de mens.

Onderzoek door :
Universiteit van Amsterdam, Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP)

 

De Venus van Aartswoud is te zien in de vaste Tentoonstelling van het Huis van Hilde in Castricum. Je vindt haar direct na het binnenkomen links in de grote ronde tentoonstellingszaal.

Back to site top