Oorspronkelijke Instructies

Oorspronkelijke Instructies

Oorspronkelijke Instructies zijn de leefregels die de mens oorspronkelijk heeft meegekregen van de Grote Moeder / Schepper / Levengeefster / God, of hoe je het noemen wilt. Dit zijn de Oorspronkelijke Instructies uit diverse leringen, lessen in ethiek die in de originele verhalen en orale tradities van inheemse volkeren bekend zijn. Ze zijn veelal mondeling doorgegeven van generatie op generatie. Het zijn de letterlijke en figuurlijke instructies – een soort ethische code – voor hoe je leeft als een goed mens, in wederkerige relatie met al onze zichtbare en onzichtbare familieleden. Het zijn de natuurlijke wetten die als zij worden genegeerd gevolgen hebben. De Oorspronkelijke Instructies geven inzicht in hoe inheemse gemeenschappen overal ter wereld in balans bleven met elkaar en de natuur. Wanneer we als mensheid weer leren leven volgens deze oorspronkelijke instructies, kunnen we weer leven in vrede en harmonie. Dan kunnen we samen een leven creëren dat overvloedig is voor iedereen. Laten we Regenboog Krijgers worden en leven volgens deze Oorspronkelijke Instructies.

 

Kogi

De Kogi-indianen uit Colombia leven nog op de manier waarop de Ouden leefden. De Kogi zien zichzelf als de Oudere Broeders en wij in het Westen zijn de Jongere Broeders. Zij zijn de handhavers van het evenwicht van Moeder Aarde en de mensheid! Hun samenleving is in harmonie en zij leven volgens de Oorspronkelijke Instructies die zij van de Grote Moeder hebben ontvangen. Ieder van hen heeft die relatie met de Grote Moeder. Ook wij zijn in staat onze Instructies te ontvangen, als wij ons weer leren afstemmen op de Grote Moeder. Dit vraagt focus, reiniging en stilte. En oefening. Alle dingen – zo geloven zij – bestaan in de geest van de Schepper, voordat ze uiteindelijk naar buiten komen. Deze verbindende draad van de geest, Aluna genaamd, doordringt ieder ding. Aluna omvat intelligentie, ziel en vruchtbaarheid; het is de grondstof van het leven, de essentie van de werkelijkheid. De Kogi zien dat het niet goed gaat met Moeder Aarde. Zij zien dat alles wat zich op Aarde manifesteert een weerspiegeling is van hoe het bij ons binnen leeft. Wil je iets doen aan de opwarming van de Aarde? Doe dan iets aan je innerlijke verhitting. Wij zijn innerlijk verhit, we zijn druk en gestresst. Als wij minder verhit zijn, zal dit zich terugvertalen naar de planeet. Gelukkig zien de Kogi ook dat er in de wereld een ontwaken van geestelijk bewustzijn plaatsvindt en dat als reactie daarop de goden uit hun verborgenheid komen en opnieuw hun stem laten horen. Er gloort HOOP!

 

De Kogi hielden zich afzijdig van de mensen, maar in 1990 lieten zij Alan Ereira toe om een documentaire te maken van 90 minuten voor  BBC1.
Die zie je hieronder. Aluna is het vervolg.

 

ALUNA from Alan Ereira on Vimeo.

Back to site top