Nederland heeft de oudste vrouwen van Europa

Nederland heeft de oudste vrouwen van Europa


Ja, wij hebben een vrouw van 7.500 jaar oud en daarmee is zij een van de oudste, of dé oudste van Europa.

Het skelet werd in 2010 gevonden tijdens een grootschalig archeologisch onderzoek in Swifterbant en kreeg de naam Michelle. De resten van deze prehistorische vrouw, die leefde tussen 5484 en 4800  voor Christus, zijn gerestaureerd en zullen nu een vaste plek krijgen in de gezinstentoonstelling OER! in Nieuw Land te Lelystad.

Michelle is het op één na oudste skelet dat ooit gevonden werd in Nederland. De opgraving richtte zich op een goed geconserveerde vindplaats uit de midden-steentijd. Van dergelijke vindplaatsen zijn er in Europa maar weinig bekend. Michelle is iets jonger dan Trijntje, die bij de aanleg van de Betuweroute werd gevonden. Trijntje stamt uit 5.500 voor Christus.

In september 2010 ontdekten archeologen bij opgravingen in het Flevolandse Swifterbant een graf uit de steentijd. Ze dachten hiermee ook het oudste menselijke skelet van Nederland gevonden te hebben, maar lange tijd konden ze hun vermoedens niet controleren. Datering van de grotendeels vergane resten bleek moeilijk omdat in de overgebleven botten niet genoeg testmateriaal zat om de leeftijd van ‘Michelle’ definitief vast te stellen.

Maar inmiddels heeft onderzoek van de houtskoolrestanten rondom het skelet wel uitslag gegeven. De archeologen stelden vast dat ‘Michelle’ waarschijnlijk tussen 5484 en 4800 voor Christus begraven is. Hiermee is ze net iets minder oud dan het skelet van ‘Trijntje’, dat gedateerd wordt op ongeveeer 5500 voor Christus. Naast het graf van ‘Michelle’ werden bij de opgravingen in Swifterbant vorig jaar ook nog 30 eiken, 60 haardkuilen en meer dan 100.000 stukjes vuursteen gevonden. Ondanks de ‘jonge’ leeftijd van Michelle blijft er dus sprake van een unieke vondst.

 

Zowel Michele als Trijntje zijn ouder dan Ötzi – de mummie die in het ijs gevonden werd.
Ötzi is de naam die is gegeven aan de ijsmummie van een man uit de Kopertijd. Twee Duitse bergwandelaars vonden hem op 19 september 1991 in de Italiaanse Ötztaler Alpen. Hij is de oudste menselijke mummie (niet skelet) die in Europa is gevonden. Bestudering van Ötzi, in het bijzonder zijn voeding, kleding, uitrusting en bewapening, heeft kennis opgeleverd over het leven in de nieuwe steentijd, 5300 jaar geleden. Vooral de koperen bijl die hij bij zich droeg is opmerkelijk.

Bron: Omroep Flevoland en Wikipedia

Back to site top