De zoektocht naar onze Nederlandse vrouwelijke spirituele wortels

De zoektocht naar onze Nederlandse vrouwelijke spirituele wortels

Inspiratiemiddag bij het Graalhuis door Nicole Zonderhuis

Zaterdag 20 november mocht ik in het Graalhuis een hele groep vrouwen meenemen in een reis naar onze inheemse wortels. Ik vroeg de deelnemers zich voor te stellen met hun voor- en achternaam en met de volledige namen van hun ouders. Zo’n 50 jaar geleden was het nog gebruikelijk dat we elkaar kenden omdat je samen opgroeide. Je kende het nest waar iemand uit kwam. Je werd gekend als de dochter van de bakker of de boekhouder, meer dan je je naam was. Nu meer mensen verhuizen en hun ouderlijk huis en dorp of stad verlaten, verdwijnt een deel van deze identiteit.
Ook noemden we, voor wie het wist, waar we inheems zijn; daar waar onze  voorouders eeuwen hebben gewoond. Dat leverde al een geïnspireerde ronde op waarin bleek dat onze voorouders al veel rondgereisd hebben door Europa. In de groep bleek ineens dat er gegronde kans was dat de voorouders van 2 vrouwen elkaar gekend hadden. Zelfs de vrouwen die elkaar al langer kenden, zagen elkaar hierdoor in een ander licht.

Om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om onze wortels te kennen, vergeleek ik ons met een boom: als we ons spiritueel willen ontwikkelen, naar boven groeien net als een boom, als we onze kruin willen vergroten, dat het belangrijk is om meer wortels te hebben.
Onze bloedlijnen zijn wortels. Maar ook onze geschiedenis als volk, en onze tradities. Het kennen van onze beeldtaal en verhalen. Het zijn allemaal wortels die ons kunnen voeden en dragen.

Veel mensen denken dat we in Nederland onze tradities verloren zijn. Maar zonder dat we het weten, leeft de mens zijn dagelijks leven volgens oude tradities. “Allerlei levensgewoonten die wij uit het ouderlijk huis hebben meegebracht, zetten wij voort in het eigen gezin en onze kinderen zullen ze overbrengen op de hunne. Nauwelijks beseffen wij hoe lang die draad van oude gebruiken en manieren is, die wij onbewust verder spinnen, en in welke diepten van het verleden zij is begonnen.” Aldus Mellie Uyldert die in oude sprookjes en kinderliedjes en spelletjes precies weet aan te duiden hoe hun oorsprong ligt in religieuze dansen en rituelen uit oude tijden, waarmee de mens het ritme van de natuur uitbeeldde en begeleidde.

400 jaar Romeinse overheersing en 2000 jaar Christendom heeft ons veel laten vergeten van de kennis van onze voorouders. Net zoals andere inheemse culturen hadden wij hier in Nederland natuurlijk ook onze goden en godinnen. De Romeins geschiedschrijver Tacitus heeft ons de namen van deze lokale godinnen nagelaten. Het zijnnamen die niet eens Nederlands klinken als Badhuhenna, Tanfana, Nehallenia, Nerthus, Hurstrge en Anna. Het kennen van een naam, en vooral het uitspreken van een  naam, legt verbindingen naar de diepe wortels van ons zijn. Het verstevigt de boom, en geeft fundament voor groei.

Er is hier nog een hele wereld om te onderzoeken, leren kennen en integreren. De diepe interesse en geraaktheid van de deelnemers aan deze workshop maakt duidelijk dat de tijd bij velen rijp voelt om dit nader te onderzoeken. Wordt vervolgd dus!

Nicole E. Zonderhuis verdiept zich al ruim 20 jaar in onze pre-christelijke inheemse wortels. Ze neemt als inheemse Nederlandse ‘elder’ regelmatig deel aan internationale ceremonies. Tijdens haar vele reizen naar inheemse volkeren werd haar regelmatig naar haar eigen wortels gevraagd, naar háár inheemse ceremonies en contact met Great Spirit en Moeder Aarde. Die vernieuwde verbinding met haar eigen roots geeft ze graag door. Voor meer info, zie www.nicolezonderhuis.nl.

Back to site top