Bloedrozen

Bloedrozen

“You gave him your blood and your warm little diamant”.  Het is de tekst van Tori Amos: een nummer met de naam Blood Roses op de CD ‘Boys for Pele’* Hoewel niet expliciet genoemd, gaat het over vrouwelijke seksualiteit. Bloedrozen – de titel – gaat voor mij over het heilige bloed van de vrouw – haar menstruatie. 

Het doet mij denken aan een gedichtje wat ik als jonge vrouw van 13 in mijn agenda had staan.


“Meisje meisje je moest eens weten,
Dat je een kleine roos bezit.
Die in het midden is gespleten,
en waar een beetje haar op zit.

Eens in de maand dan gaat zij bloeien,
bloeit zij niet dan is zij ziek.
En is de tuinman langs gekomen,
dan bloeit zij negen maanden niet. ”

Ik begreep toen nog niet helemaal wat dat betekende. De vergelijking echter van de vulva met een roos, vind ik erg mooi. Maar dat zij ziek is als zij gaat bloeden… daarvan gaan mijn nekharen overeind staan. Het is ons heilig bloed die de mensheid voortbrengt!
Daarom herschreef ik de tekst met eerbied voor de vrouw.

* Pele is de Hawaiiaanse vulkaan Godin, die woest en vurig is en drank en sigaren als offer vraagt.
** Illustratie is de cover van het boek Pussy Album door Stella Bergsma: het ontwerp is van Moker Ontwerp.

 

Bloedrozen

 

Elke vrouw behoort te weten
Dat zij een roos bezit
Die van onder is gespleten
Van binnen rood, van buiten wit

Iedere maand dan gaat zij open
bloeit vol pracht en rozerood
laat haar sappen naar de aarde lopen
reinigt geest en moederschoot

Een bloeiende roos heeft grote kracht
bescherm haar daarom goed
Zij geeft een vrouw haar macht
Eer uw roos, eer uw bloed

Hoe wilder de roos, hoe scherper de doornen
Wees voorzichtig, heren, pluk haar niet
Zeker, zij biedt u vreugde, vol bekoren
Doch, niet veroverd maar u geschonken prikt zij niet

Komt de tuinman de roos besproeien
Dan bloeit zij negen maanden niet
Er is een kindje aan het groeien
dat door de roos nieuw leven ziet

 

© Nicole E. Zonderhuis. Bij overnemen van gedicht graag naamsvermelding

 

 

 

Bloodroses – Gedichte über den Mondzeit

Jede Frau sollte das Wissen walten,
dass eine Rose sich ihr eigen heiß’
Die nach unten ist gespalten,
innen rot und außen weiß

Jeder Monat wird sie sprießen,
blüht voller Pracht rot wie eine Ros’
lässt ihre Säfte zur Erde fließen,
reinigt Geist und Mutterschoß

Eine blühende Rose hat großer Kraft,
behüte sie daher aufmerksam und  gut
denn sie gibt den Frauen Ihre Macht
so Ehre Deine Rose, Ehre Dein Blut

Je wilder die Rose, je spitzer die Dornen
Sei behutsam, meine Herren; pflücke sie nicht
Auch wenn sie Freuden ihnen bietet und betören
Nicht erobert, sondern nur  geschenkt sie nicht sticht

Kommt der Gärtner die Rose besprühen
blüht nicht sie danach für  Monate neun
Ein Kindlein wächst durch seinen Mühen
durch die Rose in einem neuen Leben hinein

© Nicole E. Zonderhuis. Bei Übernahme der Gedichte bitte Name angeben. Übersetzung Jharna W. Visscher

Back to site top