Amateurarcheoloog ontcijfert de grotschilderingen

Amateurarcheoloog ontcijfert de grotschilderingen

door Nicole E. Zonderhuis

Meubelmaker Ben Bacon was, net zoals velen, gefascineerd door de prachtige prehistorische grotschilderingen van bizons, herten, neushoorns, runderen, paarden, rendieren en stieren in de grotten van Lascaux in Frankrijk en Altamira in Spanje. De tekeningen zijn vervaardigd door zeer vaardige kunstenaars die in staat waren om soms kuddes weer te geven met enkele streken, diepte en detail. Hij zag dat veel tekeningen vergezeld zijn van streepjes, stipjes en Y-vormige tekens. Hij hoopte een patroon te vinden waaruit hun betekenis kon worden afgeleid. Archeologen tastten decennialang in het duister wat die betekenden, maar deze Britse amateurarcheoloog heeft het mysterie opgelost.

Omdat in de Maya kalender stippen en strepen verbonden zijn met getallen, en getallen met de 13 manen van het jaar, verbaast het me niet dat de stippen op de 20.000 jaar oude tekeningen verband houden met de maankalender. Die link legde de Brit ook, maar hij vond regelmatig daarbij een Y-teken. Je weet wel, de lijnen van een blote vrouw op de plek waar haar benen overgaan in haar buik. En dus het oudste symbool voor vruchtbaarheid. Y of V.
De Brit kreeg zijn eureka-moment toen hij deze zaken combineerde: De stippen en streepjes leken verband te houden met de paartijd (Y) van de afgebeelde dieren. Hij vergeleek het met de maankalender en de geboortecycli van soortgelijke hedendaagse dieren en het klopte.

Hij stapte naar twee verschillende universiteiten om zijn theorie te staven bij professionele archeologen. Het team toonde een duidelijke correlatie aan tussen de plaats van het Y-teken, het aantal tekens en de maanden waarin de afgebeelde dieren paren en baren.

Natuurlijk zou ik meer voorbeelden zien, maar een proefschrift of artikel met voldoende voorbeelden heb ik helaas nog niet gevonden. (Mail me als jij het weet)

Oudste schrift
Omdat de grottekens dubbel zo oud zijn als de tot nu toe oudst bekende geschreven tekens is dit een doorbraak. Het ís een manier van schrift en het werd gebruikt voor kennisoverdracht. Het laat wederom zien dat onze voorouders, de jager-verzamelaars uit de ijstijd, verre van dom waren.
Ben Bacon, de ontdekker zegt: “Onze voorouders leken veel meer op ons dan we voorheen dachten. Deze mensen, die van ons worden gescheiden door vele millennia, zijn opeens een stuk dichterbij.”

Lees het artikel

Back to site top